Проговарят укривани документи – Съединението отприщва руската антибългарска политика

Имперските интереси диктуват разпокъсване на българското землище, раздаване на българските земи на съседите и постепенно претопяване и унищожаване на българската народност

У нас злото още не спи под камък - Русия трябва да се извини на българите за злините от Съветския съюз

България трябва да бъде такава страна, за каквато са мечтали жертвите на комунизма – държава с достойнство, с национална гордост и чест

Изучаването на комунизма може ли да излекува науката "история" от всесилния вирус на идеологията

Истинските герои ги няма в учебниците, а величаем предатели, които са се включили в армиите на враговете на България